Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 Bởi Hòa thượng Tịnh Không

Được viết bởi:

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải về miễn phí cuốn sách

Trên trang này chúng tôi đã thu thập cho bạn tất cả các thông tin về Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 sách, nhặt những cuốn sách, bài đánh giá, đánh giá và liên kết tương tự để tải về miễn phí, những độc giả đọc sách dễ chịu. Thông tin tác giảHòa thượng Tịnh KhôngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrích lời giảng của Lão Pháp sư Tịnh Không: “… các vị phải nên biết, quyển kinh này là có cả Nhân và Quả, không gì bằng. Kinh có Nhân có Quả có mấy loại vậy? Ngoài bộ kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta ra còn Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa có Nhân có Quả, trong các kinh khác đều không có. Cho nên từ xưa đến nay các tổ sư đại đức dường như đều công nhận “Hoa Nghiêm” “Pháp Hoa” là Nhất Thừa giáo.Pháp Nhất Thừa trên cả Đại Thừa. Ngoài ra còn có một bộ kinh “Kinh Phạm Võng” cũng là thuộc về kinh Nhất Thừa. Cho nên các tổ sư đại đức thời xưa công nhận kinh Nhất Thừa ở Trung Quốc chỉ có ba loại trên. Tuy nhiên, riêng quyển “Kinh Vô Lượng Thọ” này lại là Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa. Vì sao vậy? “Hoa Nghiêm” đến sau cùng “mười đại nguyện vương cầu về Cực Lạc” mới viên mãn thành Phật. Còn quyển kinh này mỗi câu, mỗi chữ đều là nói Phật quả cứu cánh nên “Hoa Nghiêm” cũng quy về “Vô Lượng Thọ” cho nên ngài mới nói bộ kinh này là Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa, Vô Thượng Thừa. Ngày nay chúng ta có may mắn gặp được Kinh này cũng có thể nói thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp đã chín muồi…”Mời bạn đón đọc. Cổng thông tin - Thư viện Sách hướng dẫn hy vọng bạn thích nội dung được biên tập viên của chúng tôi thu thập trên Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 và bạn nhìn lại chúng tôi, cũng như tư vấn cho bạn bè của bạn. Và theo truyền thống - chỉ có những cuốn sách hay cho bạn, những độc giả thân mến của chúng ta.Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 chi tiết

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông
 • Ngày xuất bản:
 • Che: Bìa cứng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • ISBN-10: 9786046323907
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
 • Cân nặng: 682.00 gam
 • Trang: 456
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 từ các nguồn khác:

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải về từ EasyFiles

5.6 mb. tải về

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải xuống miễn phí từ OpenShare

5.4 mb. tải về

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải xuống miễn phí từ WeUpload

3.5 mb. tải về

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải xuống miễn phí từ LiquidFile

5.4 mb. tải về

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 từ các nguồn khác

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải về trong djvu

5.4 mb. tải về DjVu

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải xuống miễn phí trong pdf

5.5 mb. tải về Pdf

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải xuống miễn phí trong odf

4.8 mb. tải về Odf

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 tải xuống miễn phí trong epub

4.2 mb. tải về EPub

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải - Quyển 8 Sách lại